наверх

Конкурс маладых навукоўцаў

Конкурс маладых навукоўцаў

Інфармацыя аб рэспубліканскім конкурсе для прызначэння стыпендый Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь таленавітым маладым навукоўцам на 2020 год

У мэтах стымулявання развіцця творчага патэнцыялу маладых навукоўцаў у адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 11 жніўня 2005 г. № 367 “Аб удасканаленні стымулявання творчай працы маладых вучоных” прызначаюцца 100 стыпендый Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь таленавітым маладым навукоўцам, якія працуюць у арганізацыях, якія выконваюць навуковыя даследаванні і распрацоўкі ў галіне прыродазнаўчых, тэхнічных, сацыяльных і гуманітарных навук (далей - стыпендыi).

Стыпендыі прызначаюцца тэрмінам на адзін каляндарны год і выплачваюцца незалежна ад памеру заработнай платы. Памер стыпендый вызначаецца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь на падставе прапаноў Міжведамаснай камісіі па разглядзе кандыдатур для прызначэння стыпендый Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь таленавітым маладым навукоўцам па выніках штогадовага адкрытага рэспубліканскага конкурсу.


1. Для ўдзелу ў конкурсе вылучаюцца кандыдатуры, якія дасягнулі найлепшых вынікаў у навуковай, навукова-тэхнічнай, інавацыйнай дзейнасці дактароў навук ва ўзросце да 45 гадоў, кандыдатаў навук - да 35 гадоў, вучоных без ступені - да 30 гадоў на 1 студзеня года, у якім ажыццяўляецца вылучэнне.

 

2. Пры вылучэнні кандыдатур таленавітых маладых вучоных для ўдзелу ў конкурсе ўлічваюцца іх дасягненні ў прыярытэтных напрамках фундаментальных і прыкладных навуковых даследаванняў, навукова-тэхнічнай і інавацыйнай дзейнасці, уклад у сацыяльна-эканамічнае развіццё Рэспублікі Беларусь.

Вынікі даследаванняў вучоных павінны адпавядаць наступным крытэрыям (аднаму або некалькім):

адкрыццё раней невядомых заканамернасцяў, атрыманне прынцыпова новых навуковых вынікаў, распрацоўка новых навуковых тэорый і канцэпцый, якія атрымалі прызнанне ў Рэспубліцы Беларусь і (або) за мяжой і укаранёных у практычную дзейнасць і (або) навучальны працэс;

распрацоўка новых спосабаў, прыладаў, рэчываў, штамаў мікраарганізмаў, культур клетак раслiн i жывёл, карэннае iх удасканаленне

або прымяненне па новым прызначэнні (пацвярджаецца патэнтамі на вынаходнiцтва) i iх укараненне ў практычную дзейнасць і (або) навучальны працэс;

стварэнне аб'ектаў новай тэхнікі (спосабаў, прыладаў, тэхналагiчных працэсаў), якия па большасці тэхнічных параметраў адпавядаюць сусветнаму ўзроўню або пераўзыходзяць яго (пацвярджаецца патэнтамі на вынаходства), і іх ўкараненне ў практычную дзейнасць.

Названыя крытэрыі ўлічваюцца ў дачыненні да таленавітых маладых вучоных наступным чынам:

дасягненнi дактароў навук павiнны ўключаць поўны цыкл работ - ад навуковай ідэі да практычнай рэалізацыі і (або) прызнання вынікаў даследаванняў у Рэспубліцы Беларусь і (або) за мяжой;

дасягненнi кандыдатаў навук павiнны мець важнае навуковае і прыкладное значэнне - практычнае пацвярджэнне i (або) прызнанне вынiкаў даследаванняў у Рэспублiцы Беларусь i (або) за мяжой;

дасягненнi маладых вучоных без ступенi павiнны заключацца ва ўдзеле ў распрацоўцы iдэi, якая мае важнае навуковае і (або) практычнае значэнне, у правядзенні фундаментальных і (або) прыкладных даследаванняў, накіраваных на яе пацвярджэнне i (або) практычную рэалізацыю.

 

3. Вылучэнне кандыдатур ажыццяўляецца арганізацыямі па асноўным месцы працы таленавітага маладога вучонага,

на сходзе навуковых работнікаў або навукова-тэхнічным (вучоным) савеце на падставе рэкамендацыі калектыву работнікаў структурнага падраздзялення, дзе ён працуе.

Пры вылучэнні кандыдатур ўлічваюцца водгукі не менш за двух незалежных экспертаў, якiя прыцягваюцца гэтай арганізацыяй.

Рашэнне сходу навуковых работнiкаў, пасяджэння навукова-тэхнiчнага (вучонага) савета з'яўляецца сапраўдным, калі ў галасаванні ўдзельнічала не менш за 2/3 навуковых работнiкаў або членаў навукова-тэхнiчнага (вучонага) савета. Рэкамендаванымі лічацца кандыдатуры, якія атрымалі больш 2/3 галасоў якія ўдзельнічаюць у галасаванні навуковых работнікаў або членаў навукова-тэхнiчнага (вучонага) савета.

 

4. Арганiзацыi, якiя рэкамендуюць кандыдатуры для прызначэння стыпендый, прадстаўляюць па кожнай з іх хадайніцтвы, да якога прыкладаюцца (па вопісу з указаннем колькасці прыкладаемых лістоў) ніжэйпералічаныя дакументы.

1. хадайніцтва арганізацыі;

2. звесткі аб таленавiтым маладым вучоным:

прозвішча, імя, імя па бацьку, чысло, месяц, год і месца нараджэння, адрас рэгістрацыі;

адукацыя (якую ўстанову вышэйшай адукацыі скончыў i калi), спецыяльнасць па адукацыi;

вучоная ступень і вучонае званне;

месца працы (назва арганізацыі і яе месцазнаходжанне ў адпаведнасцi з устаноўчымi дакументамi, службовы тэлефон);

займаемая пасада (з указаннем года яе заняцця);

знаходжанне за мяжой (краіна, перыяд знаходжання);

узнагароды (з указаннем даты ўзнагароджання); 

дадзеныя аб раней прызначаных адукацыйных стыпендыях Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь (назва конкурсу і год);

праца ў мінулым (перыяд, пасада, месца працы);

асноўныя напрамкі навуковай дзейнасці;

кіраўніцтва аспірантамі і суіскальнікамі;

хатні адрас (з указаннем паштовага індэкса) і кантактны тэлефон (з указаннем кода горада і (або) мабільны);

3. выпіска з пратакола сходу навуковых работнiкаў або пасяджэння навукова-тэхнiчнага (вучонага) савета арганiзацыi аб вылучэнні кандыдатуры для прызначэння стыпендыi з указаннем вынікаў галасавання, матываванае абгрунтаваннем дасягненняў таленавiтага маладога вучонага ў выглядзе фармулёўкі, за што рэкамендуецца прызначыць стыпендыю ў строгай адпаведнасці з крытэрамі, названымі ў частках 2, 3, 4 пункты 2. Прадстаўленая фармулёўка з'яўляецца абгрунтаваннем для прызначэння стыпендыі і ў працэсе разгляду можа быць схільная толькі рэдакцыйным праўках. (Узор: распараджэнне Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 22 снежня 2018 г. № 253рп);

4. водгукі двух незалежных экспертаў, якiя прыцягваюцца арганізацыяй па месцы працы маладога вучонага.

5. справаздачу аб навуковай, навукова-тэхнічнай і інавацыйнай дзейнасці таленавітага маладога вучонага, зацверджаную кiраўнiком арганiзацыi па месцы яго асноўнай працы, з кароткім абгрунтаваннем планаў па выкананні новых даследчых праектаў;

6. спіс апублікаваных кніжных выданняў, навуковых артыкулаў, патэнтаў і аўтарскіх сведчанняў таленавітага маладога вучонага за апошнія тры гады, падпiсаны гэтым вучоным i засведчаны кiраўнiком арганiзацыi;

7. копіі дакументаў, якія пацвярджаюць ўкараненне навуковых вынікаў у практычную дзейнасць і (або) навучальны працэс;

8. службовая характарыстыка;

9. ксеракопію 25, 31 і 33 старонкі пашпарта грамадзяніна Рэспублікі Беларусь.

 Рэкамендацыі па афармленні і прадстаўленні неабходных дакументаў прадстаўлены тут.

 

5. Дакументы на конкурс для назначэння стыпендый на 2020 год падаюцца да 1 ліпеня 2019 года ў:

Нацыянальную акадэмію навук Беларусi - па кандыдатурах, рэкамендаваных арганiзацыямi акадэміі, на адрас: 220072, г. Мінск, праспект Незалежнасці, 66, Прэзідыум Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Тэлефон для даведак: (017) 284-28-26, 284-24-56;

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь - па кандыдатурах, рэкамендаваных ўстановамі вышэйшай адукацыі, на адрас: 220010, г. Мінск, вул. Савецкая, 9, Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь. Тэлефон для даведак: (017) 200-99-80;

Дзяржаўны камітэт па навуцы і тэхналогіях Рэспублікі Беларусь - па кандыдатурах, рэкамендаваных iншымi арганiзацыямi, якiя выконваюць навуковыя даследаванні і распрацоўкі, на адрас: 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Тэлефон для даведак: (017) 284-25-20.

У выпадку парушэння тэрміну і формы прадстаўлення названых дакументаў цi прадстаўлення iх не ў поўным аб'ёме, хадайніцтвы арганізацый, якія рэкамендуюць кандыдатуры для прызначэння стыпендый, да разгляду не прымаюцца!

 

Стыпендыі не назначаюцца маладым вучоным, якім:

ў папярэднія пяць гадоў, уключаючы год, у якім ажыццяўляецца вылучэнне для ўдзелу ў конкурсе, прызначаліся стыпендыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь таленавітым маладым навукоўцам;

на год прызначэння стыпендыі прадастаўляюцца гранты ў адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 13 верасня 2013 г. № 425 “Аб грантах Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у навуцы, адукацыі, ахове здароўя, культуры”;

на працягу трох гадоў, якія папярэднічалі году прызначэння стыпендыі, прызначаліся іншыя стыпендыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, за выключэннем стыпендый і грантаў спецыяльных фондаў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў, таленавітай моладзі.