наверх

ПАЛАЖЭННЕ аб парадку распрацоўкі і выканання навукова-тэхнічных праграм

ЗАЦВЕРДЖАНА пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 31 жніўня 2005 г. № 961 з улікам змяненняў і дапаўненняў, унесеных пастановамі Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 29 кастрычнiка 2007 г. № 1411, ад 12 сакавіка 2009 г. № 305 і ад 18 лютага 2013 г. № 114

 

ГЛАВА 1

Агульныя палажэнні

1. Дадзенае Палажэнне вызначае парадак распрацоўкі і выканання навукова-тэхнічных праграм (дзяржаўных, рэгіянальных і галіновых, далей - праграмы), у тым ліку ўнясення ў іх змяненняў і (або) дапаўненняў, парадак кантролю за ходам выканання праграм i прыёмкi завершаных работ.

Парадак распрацоўкі і выкананне міждзяржаўных навукова-тэхнічных праграм ўсталёўваецца міжнароднымі (міжурадавамі, міждзяржаўнымі) дагаворамі Рэспубліка Беларусь.

2. Праграмы - гэта комплекс ўвязаных па рэсурсах, выканаўцам і тэрмінах выканання заданняў па правядзенні навукова-даследчых, доследна-канструктарскіх і доследна-тэхналагічных работ, якія завяршаюцца стварэннем новай або ўдасканаленай тэхналогіі, відаў таварнай прадукцыі або паслуг, а таксама арганізацыйна-тэхнічных рашэнняў вытворчага , адміністрацыйнага, камерцыйнага або іншага характара ​​(далей - інавацыя), засваенне (ўкараненне) ў вытворчасці распрацаваных інавацый і выпуску на гэтай аснове зноў засвоенай прадукцыі (далей - заданні праграм).

(у рэд. Пастановы Саўміна ад 2013/02/18 N 114)

Праграмы распрацоўваюцца па прыярытэтных напрамках навукова-тэхнічнай дзейнасці і могуць з'яўляцца навуковым забеспячэннем дзяржаўных праграм.

(у рэд. Пастановы Саўміна ад 2013/02/18 N 114)

Дзяржаўная навукова-тэхнічная праграма (далей - дзяржаўная праграма) распрацоўваецца для вырашэння найбольш значных народнагаспадарчых, экалагічных, сацыяльных і абаронных праблем. Дзяржаўная праграма можа выконвацца ў рамках дзяржаўнай комплекснай мэтавай навукова-тэхнічнай праграмы ў адпаведнасці з актамі заканадаўства.

(у рэд. пастановы Саўміна ад 17.02.2010 N 219)

Рэгіянальная навукова-тэхнічная праграма (далей - рэгіянальная праграма) распрацоўваецца для вырашэння найбольш значных навукова-тэхнічных праблем сацыяльна-эканамічнага развіцця адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак (рэгіёнаў).

Галіновая навукова-тэхнічная праграма (далей - галіновая праграма) распрацоўваецца для вырашэння адзінай навукова-тэхнічнай праблемы сацыяльна-эканамічнага развіцця галіны.

3. Праграмы распрацоўваюцца на чарговы перыяд дзеяння прыярытэтных напрамкаў навукова-тэхнічнай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь.

(п. 3 у рэд. Пастановы Саўміна ад 2013/02/18 N 114)

4. Распрацоўваныя ў рамках праграм інавацыі павінны грунтавацца на найноўшых айчынных і замежных навуковых дасягненнях, выніках, атрыманых пры выкананні дзяржаўных праграм навуковых даследаванняў, і да пачатку асваення ў вытворчасці адпавядаць патрабаванням экалагічнай бяспекі і міжнародных стандартаў, па сваіх тэхніка-эканамічных характарыстыках адпавядаць лепшым сусветным аналагам або перавышаць іх, быць канкурэнтаздольнымі, пашыраць экспартныя магчымасцi вытворцаў зноў засвоенай прадукцыі, створанай на аснове распрацаваных інавацый (далей - зноў засвоеная прадукцыя).

(у рэд. Пастановы Саўміна ад 2013/02/18 N 114)

5. Праграма можа быць монааб’ектнай і складовай.

Монааб’ектная праграма - праграма, якія ўключае заданні па распрацоўцы і асваенні або ўкараненне ў вытворчасці адзінай інавацыі і выпуск на гэтай аснове зноў засвоенай прадукцыі.

Складовая праграма - праграма, якія ўключае заданні па распрацоўцы, асваенню або ўкараненню ў вытворчасці шэрагу інавацый і выпуск на гэтай аснове зноў засвоенай прадукцыі.

Складовая праграма можа ўключаць падпраграмы. Падпраграма - гэта частка праграмы, накіраваная на рашэнне самастойнай навукова-тэхнічнай праблемы ў рамках дасягнення агульнай мэты праграмы. Распрацоўка і выкананне падпраграм ажыццяўляецца ў парадку і на ўмовах, устаноўленых пунктамі 3 - 18 гэтага Палажэння.

(у рэд. Пастановы Саўміна ад 2013/02/18 N 114)

 

ГЛАВА 2

РАСПРАЦОЎКА ПРАГРАМЫ

6. Распрацоўка праграм і падрыхтоўка праектаў пералікаў праграм ажыццяўляюцца на конкурснай аснове.

Дзяржаўнымі заказчыкамі могуць з’яўляцца:

дзяржаўных і галіновых праграм - рэспубліканскія органы дзяржаўнага кіравання, іншыя дзяржаўныя арганізацыі, падпарадкаваныя Ураду Рэспублікі Беларусь, Генеральная пракуратура, Нацыянальная акадэмія навук Беларусі і Аператыўна-аналітычны цэнтр пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь;

рэгіянальных праграм - аблвыканкамы і Мінскі гарвыканкам.

Падрыхтоўку праектаў пералікаў дзяржаўных і рэгіянальных праграм ажыццяўляе Дзяржаўны камітэт па навуцы і тэхналогіях (далей - ДКНТ), галіновых праграм - іх дзяржаўныя заказчыкі.

У якасцi конкурсных камісій па праектах дзяржаўных праграм выступаюць адпаведныя каардынацыйныя саветы па прыярытэтных напрамках навукова-тэхнічнай дзейнасці (далей - каардынацыйныя саветы), якія ствараюцца пры ДКНТ. Палажэнне аб каардынацыйных саветах і палажэнне аб правядзенні конкурсу праектаў дзяржаўных праграм зацвярджаюцца ДКНТ.

Конкурсны адбор праектаў рэгіянальных і галіновых праграм праводзяць навукова-тэхнічныя саветы ці іншыя калегіяльныя органы меркаваных дзяржаўных заказчыкаў, на якія ўскладзены функцыі каардынацыі навукова-тэхнічнай палітыкі ў рэгіёне або галіны.

Распрацоўка праектаў праграм, прадстаўленых на конкурс, ажыццяўляецца па ўстаноўленым ДКНТ формах.

(П. 6 у рэд. Пастановы Саўміна ад 12.03.2009 N 305)

7. Праект праграмы, прадстаўленай на конкурс, павінен складацца з трох частак.

Першы раздзел уключае тэхніка-эканамічнае абгрунтаванне, якое змяшчае:

аналіз сусветных тэндэнцый рашэння адпаведнай праблемы, абгрунтаванне мэтаў і структуры праграмы;

абгрунтаванне адпаведнасці што вырашаюцца пры рэалізацыі праграмы задач устаноўленым мэтам сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны на сярэднетэрміновую перспектыву;

абгрунтаванне неабходнасці распрацоўкі інавацый з улікам вынікаў выканання дзяржаўных праграм навуковых даследаванняў і гатоўнасці выканаўцаў да правядзення доследна-канструктарскіх і доследна-тэхналагічных работ, перспектыў іх асваення ў вытворчасці з указаннем арганізацый, якімі гэтыя інавацыі могуць быць асвоены, а таксама перспектыў выпуску зноў засвоенай прадукцыі;

аналіз неабходнай канструктарска-тэхналагічнай і вытворчай базы, навуковага і кадравага патэнцыялу з указаннем наяўнасці ў выканаўцаў вопыту для вырашэння задач, пастаўленых ў праграме, а таксама наяўных або атрыманых імі вынікаў працы, завершаных ў рамках дзяржаўных праграм навуковых даследаванняў, якія ўзяты за аснову для правядзення доследна-планаваных канструктарскіх і доследна-тэхналагічных работ, і неабходнасць правядзення новых навуковых даследаванняў;

ацэнку прынцыповай навізны і канкурэнтаздольнасці прапанаваных да распрацоўкі інавацый, адпаведнасці іх экалагічным і іншым паказчыкам, а таксама патрабаванням міжнародных стандартаў;

прагноз сацыяльна-эканамічнай эфектыўнасці прапанаванай праграмы, якая ўключае адзнаку рашэння найважнейшых дзяржаўных (галіновых, рэгіянальных) праблем, а таксама разлікі паказчыкаў эфектыўнасці ад рэалізацыі кожнага задання праграмы;

абгрунтаванне патрэбнасці ў фінансавых рэсурсах і інфармацыю аб прапанаваных крыніцах фінансавання, уключаючы сродкi дзяржаўных мэтавых бюджэтных фондаў, у тым ліку інавацыйных фондаў, уласныя сродкі арганізацый-выканаўцаў, сродкі інвестараў;

абгрунтаванне выбару дзяржаўнага заказчыка і галаўной арганізацыі - выканаўцы праграмы.

Палажэнне аб галаўной арганізацыі - выканаўцы праграмы сцвярджае ДКНТ.

Другі раздзел уключае папярэдні пералік праектаў заданняў па правядзенні навукова-даследчых, доследна-канструктарскіх і доследна-тэхналагічных работ, у тым ліку абавязковых патэнтных даследаванняў, з улікам вынікаў, атрыманых у рамках дзяржаўных праграм навуковых даследаванняў па распрацоўцы новых тэхналогій, матэрыялаў, тэхнічных, праграмных і іншыя сродкі, іншыя інавацыі, а таксама пры неабходнасці праектаў заданняў па навукова-арганізацыйнаму суправаджэнню праграмы.

Працы, якія выконваюцца згодна з дадзеным раздзелам, фінансуюцца ў адпаведнасці з заканадаўствам за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту, прадугледжаных на навуковую, навукова-тэхнічную і інавацыйную дзейнасць, мясцовых бюджэтаў, сродкаў дзяржаўных мэтавых бюджэтных фондаў, у тым ліку інавацыйных фондаў, і пазабюджэтных крыніц.

У рамках праграмы дзяржаўнымі заказчыкамі прадугледжваецца стварэнне высокатэхналагічных экспартаарыентаваных інавацый з высокай эканамічнай эфектыўнасцю, неабходных для галіновага тэхналагічнага развіцця, а таксама пераважны напрамак сродкаў рэспубліканскага бюджэту на выкананне практыкаарыентаваных работ, якія забяспечваюць рэальную эканамічную аддачу.

Галаўная арганiзацыя - выканаўца праграмы мае права выконваць заданне па навукова-арганізацыйнаму суправаджэнню, уключанае ва ўстаноўленым парадку ў праграму. На фінансаванне задання па навукова-арганізацыйнаму суправаджэнню праграмы можа быць прадугледжана да 3 працэнтаў аб'ёму фінансавання са сродкаў рэспубліканскага бюджэту, вылучанага на яе выкананне.

Да прац па навукова-арганізацыйнаму суправаджэнню праграм адносяцца:

тэхніка-эканамічны аналіз выканання заданняў праграм;

абагульненне і афармленне матэрыялаў, звязаных з планаваннем, выкананнем і прыёмкай вынікаў выканання заданняў праграм, падрыхтоўка зводных справаздач аб рэалізацыі праграмы;

правядзенне навукова-тэхнічных канферэнцый і выстаў (у адпаведнасці з планам правядзення навуковых і навукова-арганізацыйных мерапрыемстваў у рамках выканання праграм, узгодненых з ДКНТ);

выданне навукова-метадычнай літаратуры па выніках выканання праграм, якая спрыяе прамысловаму асваенню інавацый навуковымі установамі і прадпрыемствамі. Праекты заданняў другога падзелу павінны таксама ўключаць работы па падрыхтоўцы і пастаноўцы інавацый на вытворчасць, іх асваенню ў вытворчасці, якія фінансуюцца ва ўстаноўленым парадку за кошт пазабюджэтных крыніц, а таксама сродкаў дзяржаўных мэтавых бюджэтных фондаў, у тым ліку інавацыйных фондаў.

Тэрмін выканання заданняў другога падзелу абмяжоўваецца, як правіла, трыма гадамі.

Трэці раздзел уключае праекты заданняў праграмы па выпуску зноў засвоенай прадукцыі, распрацаванай у рамках другога падзелу, якія фінансуюцца ва ўстаноўленым парадку за кошт пазабюджэтных крыніц, а таксама сродкаў дзяржаўных мэтавых бюджэтных фондаў, у тым ліку інавацыйных фондаў.

Тэрмін выканання заданняў трэцяга падзелу абмяжоўваецца, як правіла, трыма гадамі.

Заданні праграмы, у выніку выканання якіх прадугледжваецца стварэнне новага і (або) мадэрнізацыя дзеючай вытворчасці, ва ўстаноўленым парадку ўключаюцца ў дзяржаўную праграму інавацыйнага развіцця Рэспублікі Беларусь.

(П. 7 у рэд. Пастановы Саўміна ад 2013/02/18 N 114)

8. Праекты пералікаў дзяржаўных і рэгіянальных праграм па прадстаўленні ДКНТ разглядаюцца Камісіяй па пытаннях дзяржаўнай навукова-тэхнічнай палітыкі пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь і зацвярджаюцца Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь ва ўстаноўленым парадку.

Праекты пералікаў галіновых праграм пасля разгляду калегіямі або іншымі калегіяльнымі органамі дзяржаўных заказчыкаў ўзгадняюцца з ДКНТ і зацвярджаюцца іх дзяржаўнымі заказчыкамі.

(У рэд. Пастановы Саўміна ад 12.03.2009 N 305)

У пераліку па кожным праекце праграмы паказваюцца:

асноўная мэта праграмы;

дзяржаўны заказчык і галаўная арганізацыя - выканаўца праграмы;

(У рэд. Пастановы Саўміна ад 12.03.2009 N 305)

тэрмін выканання;

прагназуемыя аб'ёмы і крыніцы фінансавання па гадах.

9. На падставе зацверджаных пералікаў праграм праводзіцца конкурс праектаў заданняў адпаведных праграм і іх дзяржаўная навукова-тэхнічная экспертыза, у ходзе якіх ажыццяўляецца выбар і ацэнка найбольш эфектыўных варыянтаў выканання заданняў.

Праекты заданняў, якія прадстаўляюцца на конкурс і дзяржаўную навукова-тэхнічную экспертызу, падлягаюць ўзгадненні з рэспубліканскімі органамі дзяржаўнага кіравання, у інтарэсах якіх распрацоўваюцца інавацыі.

У якасцi конкурсных камісій па праектах заданняў праграм выступаюць навукова-тэхнічныя саветы па праграмах, саставы якіх зацвярджаюцца дзяржаўнымі заказчыкамі адпаведных праграм па ўзгадненні з ДКНТ.

(у рэд. пастановы Саўміна ад 12.03.2009 N 305)

Палажэння аб конкурсе праектаў заданняў праграм, навукова-тэхнічных саветах па праграмах зацвярджаюцца ва ўстаноўленым парадку ДКНТ.

Дзяржаўная навукова-тэхнічная экспертыза праектаў заданняў праграм арганізуецца і праводзіцца ў парадку, устаноўленым Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Праекты заданняў, па якіх прадугледжана выкананне навукова-даследчых, доследна-канструктарскіх і доследна-тэхналагічных работ у бягучым годзе за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту, да 1 ліпеня бягучага года прадстаўляюцца ў ДКНТ для правядзення дзяржаўнай навукова-тэхнічнай экспертызы. Не дапускаецца правядзенне дзяржаўнай навукова-тэхнiчнай экспертызы праектаў заданняў, прадстаўленых пасля названага тэрміну.

(Частка шостая п. 9 ўведзена пастановай Саўміна ад 2013/02/18 N 114)

10. Па выніках конкурснага адбору і дзяржаўнай навукова-тэхнiчнай экспертызы праектаў заданняў праграмы дзяржаўны заказчык фармуе яе ў канчатковым выглядзе.

Дзяржаўныя праграмы зацвярджаюцца ДКНТ, рэгіянальныя і галіновыя праграмы зацвярджаюцца дзяржаўнымі заказчыкамі праграм пасля ўзгаднення з ДКНТ.

(У рэд. Пастановы Саўміна ад 12.03.2009 N 305)

 

ГЛАВА 3

ВЫКАНАННЕ ПРАГРАМ

11. Пасля зацвярджэння праграм дзяржаўныя заказчыкi ў месячны тэрмін заключаюць дагаворы на іх выкананне з галаўнымі арганізацыямі - выканаўцамі праграм па форме, вызначанай ДКНТ, а таксама пры неабходнасці з выканаўцамі работ па заданнях праграм, уключаючы работы па арганізацыі і асваенню ў вытворчасці распрацаваных у рамках гэтых заданняў інавацый, і вытворцамі зноў засвоенай прадукцыі. Галаўная арганiзацыя - выканаўца праграмы на падставе дагавора з дзяржаўным заказчыкам мае права заключаць дагаворы з выканаўцамі работ па заданнях праграмы, уключаючы работы па арганізацыі і асваенню ў вытворчасці распрацаваных у рамках гэтых заданняў інавацый, і вытворцамі зноў засвоенай прадукцыі.

У дагаворах, якія заключаюцца, прадугледжваюцца ўмовы выканання заданняў праграмы, далейшага выкарыстання атрыманых вынікаў, а таксама адказнасць бакоў

(дзяржаўнага заказчыка, галаўной арганізацыі - выканаўцы праграмы, выканаўцы заданняў праграмы, вытворцы зноў засвоенай прадукцыі), уключаючы абавязацельствы па вяртанню ў бюджэт неэфектыўна выкарыстаных сродкаў, у тым ліку выкарыстаных не па мэтавым прызначэнні або з парушэннем бюджэтнага заканадаўства.

У дагаворы, якiя заключаюцца з выканаўцамі работ па заданнях праграмы, могуць ўключацца палажэнні, якія вызначаюць права выканаўцаў прыцягваць да выканання дагавораў сувыканаўцам ў адпаведнасці з заканадаўствам.

Склады работ па заданнях праграм штогод зацвярджаюцца ДКНТ па вызначаным ім формах. Склады работ па заданнях праграм, па якіх навукова-даследчыя, доследна-канструктарскія і доследна-тэхналагічныя работы выконваліся ў папярэднім годзе і прадугледжваюцца да выканання ў бягучым годзе, прадстаўляюцца на зацвярджэнне ў ДКНТ да 1 красавіка бягучага года.

Навукова-даследчыя, доследна-канструктарскія і доследна-тэхналагічныя работы, што выконваюцца ў рамках заданняў праграм, падлягаюць дзяржаўнай рэгістрацыі ў выпадках, устаноўленых заканадаўствам, а таксама ўключэння ў тэматычны план выканаўцаў работ па заданнях праграм.

(п. 11 у рэд. пастановы Саўміна ад 2013/02/18 N 114)

12. У ходзе выканання праграм у іх могуць быць унесены змяненні і (або) дапаўненні. Ўнясенне змяненняў і (або) дапаўненняў у праграму - гэта абгрунтаванае ўдакладненне складу работ па заданнях праграмы і этапах іх выканання, выканаўцаў работ па заданнях праграмы, тэхнiчных параметраў ствараемых інавацый, аб'ёмаў выпуску зноў засвоенай прадукцыі, аб'ёмаў фінансавання і тэрмінаў выканання, выключэнне з зацверджанай праграмы заданняў або ўключэнне новых, неабходнасць у якiх узнiкла ў ходзе выканання праграмы.

Змяненнi i (або) дапаўненні, якія прапануюцца для ўнясення ў праграму, разглядаюцца навукова-тэхнічным саветам па праграме і яе дзяржаўным заказчыкам.

(у рэд. пастановы Саўміна ад 12.03.2009 N 305)

Унесеныя змяненнi i (або) дапаўненні ў этапы выканання заданняў праграм у частцы ўдакладнення складу работ, выканаўцаў работ па заданнях праграм, якiя не цягнуць змяненняў тэрмінаў стварэння і аб'ёмаў выпуску канчатковай прадукцыі, фінансавання за справаздачны год і па заданнях у цэлым, зацвярджаюцца дзяржаўным заказчыкам праграмы. Дзяржаўны заказчык праграмы ў тыднёвы тэрмін інфармуе ДКНТ аб унесеных зменах і (або) дапаўненнях.

(у рэд. пастановы Саўміна ад 12.03.2009 N 305)

У астатніх выпадках рашэнні аб унясенні змяненняў і (або) дапаўненняў у праграмы прымаюцца і зацвярджаюцца:

ДКНТ пры прадстаўленні дзяржаўным заказчыкам дзяржаўнай або галіновай праграмы адпаведных абгрунтоўваючых матэрыялаў;

(у рэд. пастановы Саўміна ад 12.03.2009 N 305)

дзяржаўным заказчыкам рэгіянальнай праграмы па ўзгадненні з ДКНТ.

Прапановы аб унясенні змяненняў і (або) дапаўненняў у праграму ўносяцца ў ДКНТ не пазней 45 дзён да заканчэння планавага тэрміну выканання задання (этапу) па ўстаноўленых ДКНТ формах.

13. Пры выключэннi задання з праграмы на этапах выканання работ па другім раздзеле праграмы як няспраўджанага або ў выпадках матываванай і ўзгодненай з ДКНТ адмовы дзяржаўнага заказчыка ажыццявіць прыёмку вынікаў ўказаных работ, а таксама незасвоеных інавацый у прадугледжаных праграмай аб'ёмах і тэрміны бюджэтныя сродкі ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку прызнаюцца неэфектыўна выкарыстанымі і падлягаюць вяртанню ў бюджэт як выкарыстаныя з парушэннем бюджэтнага заканадаўства.

(у рэд. пастаноў Саўміна ад 12.03.2009 N 305, ад 2013/02/18 N 114)

14. Пры невыкананні работ па трэцім падзеле праграмы дзяржаўны заказчык у справаздачах аб выкананні праграмы інфармуе ДКНТ аб прычынах невыканання прадугледжаных аб'ёмаў выпуску зноў засвоенай прадукцыі і прымаемых мерах па выкананні адпаведных заданняў.

(у рэд. пастановы Саўміна ад 12.03.2009 N 305)

Калі выпуск зноў засвоенай прадукцыі не пачаты на працягу трох гадоў пасля завяршэння яе распрацоўкі, сродкі бюджэту, выдаткаваныя на распрацоўку названай прадукцыі, ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку прызнаюцца неэфектыўна выкарыстанымі і падлягаюць вяртанню ў бюджэт як выкарыстаныя з парушэннем бюджэтнага заканадаўства.

(у рэд. пастаноў Саўміна ад 12.03.2009 N 305, ад 2013/02/18 N 114)

Калі на працягу тэрміну, устаноўленага ў адпаведнасцi з часткай дванаццатай пункта 7 дадзенага Палажэння, сумарны выпуск зноў засвоенай прадукцыі не дасягнуў аб'ёмаў, прадугледжаных заданнем праграмы, вяртанню ў бюджэт падлягае частка бюджэтных сродкаў, зрасходаваных на яе распрацоўку, вызначаная адсоткам ад сумы бюджэтных сродкаў, зрасходаваных на распрацоўку гэтай прадукцыі, роўным адсотку невыканання задання праграмы па аб'ёмах выпуску прадукцыі ў натуральным выразе.

(у рэд. пастаноў Саўміна ад 12.03.2009 N 305, ад 2013/02/18 N 114)

15. Рашэнне аб прызнанні сродкаў бюджэту неэфектыўна выкарыстанымі, у тым ліку выкарыстанымі не па мэтавым прызначэнні або з парушэннем бюджэтнага заканадаўства, выканаўцам задання праграмы цi вытворцам зноў засвоенай прадукцыі і неабходнасці іх вяртання ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку ў даход дзяржавы прымаецца кантралюючым (наглядным) органам, упаўнаважаным заканадаўчымі актамі на ажыццяўленне кантролю (нагляду).

(п. 15 у рэд. пастановы Саўміна ад 2013/02/18 N 114)

16. Кантроль за рэалізацыяй праграмы, ходам Выканання заданняў праграмы, мэтавым і эфектыўным выкарыстаннем выдзеленых на іх Выкананне фінансавых сродкаў ажыццяўляюць дзяржаўны заказчык і галаўная арганізацыя - выканаўца праграмы.

Дзяржаўны заказчык прадстаўляе ў ДКНТ справаздачу на папяровым і электронным носьбітах аб выкананні работ па праграме па вынікам першага паўгоддзя да 31 ліпеня бягучага года, па вынікам года - да 25 студзеня наступнага за справаздачным года, у тым ліку пры завяршэнні праграмы - па праграме ў цэлым.

(у рэд. пастановы Саўміна ад 12.03.2009 N 305, ад 2013/02/18 N 114)

Інфармацыя аб папярэдніх выніках выканання праграмы і аб выкарыстанні выдзеленых на бягучы год сродкаў прадастаўляецца дзяржаўнымі заказчыкамі ў ДКНТ да 1 снежня бягучага года.

(у рэд. пастановы Саўміна ад 12.03.2009 N 305)

Формы і склад названых справаздач ўсталёўваюцца ДКНТ.

ДКНТ штогадова да 25 красавіка прадстаўляе ў Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь справаздачу аб выкананні праграмы па вынікам мінулага года.

17. Прыёмку вынiкаў работ па заданням праграмы і праграмы ў цэлым ажыццяўляе яе дзяржаўны заказчык.

(у рэд. пастановы Саўміна ад 12.03.2009 N 305)

Прыёмка работ па кожным заданні другога раздзела праграмы вырабляецца ў адпаведнасці з устаноўленым дзеючымі стандартамі парадкам выканання навукова-даследчых, доследна-канструктарскіх і доследна-тэхналагічных работ па стварэнні навукова-тэхнічнай прадукцыі ў месячны тэрмін пасля іх завяршэння.

Вынікі прыёмкі работ па трэцім раздзеле праграмы афармляюцца для кожнага задання справаздачай аб выпуску зноў засвоенай прадукцыі, які сцвярджаецца кіраўніком выканаўцы работ па заданням праграм, які ажыццяўляе выпуск гэтай прадукцыі, і змяшчае інфармацыю аб аб'ёмах выпуску прадукцыі па гадах у натуральным і грашовым выразе за справаздачны перыяд выпуску зноў засвоенай прадукцыі.

(у рэд. пастановы Саўміна ад 12.03.2009 N 305)

Заданні праграм з тэрмінам выканання, якія выходзяць за тэрміны бягучага перыяду дзеяння прыярытэтных напрамкаў навукова-тэхнічнай дзейнасці, у абавязковым парадку падлягаюць завяршэнню на працягу наступнага перыяду дзеяння прыярытэтных напрамкаў навукова-тэхнічнай дзейнасці.

(частка чацвёртая п. 17 уведзены пастановай Саўміна ад 2013/02/18 N 114)

17-1. Дзяржаўныя заказчыкі нясуць адказнасць за:

своечасовае і якаснае выкананне заданняў праграм, уключаючы асваенне ў вытворчасці распрацаваных у рамках гэтых праграм інавацый і выпуск на гэтай аснове зноў засвоенай прадукцыі;

мэтавае і эфектыўная выкарыстанне фінансавых і матэрыяльных рэсурсаў, накіраваных на выкананне праграм;

своечасовае прыняцце мер па Вяртанню выдзеленых на выкананне праграм бюджэтных сродкаў, выкарыстаных не па мэтавым прызначэнні або з парушэннямі бюжетного заканадаўства;

тэхніка-эканамічнае абгрунтаванне і дакладнасць паказчыкаў, якія характарызуюць канчатковыя вынікі праграм, дасягненні планаваных целей.

(п. 17-1 уведзены пастановай Саўміна ад 12.03.2009 N 305)

18. Фінансаванне праграм (падпраграм) са сродкаў рэспубліканскага бюджэту ажыццяўляецца ў парадку, устаноўленым Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь па ўзгадненні з Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь.